Kodeks Etyki GK PGNiG S.A

Utożsamiamy się z wizerunkiem oraz standardami naszego większościowego udziałowca. Jako firma stabilna, odpowiedzialna i społecznie zaangażowana chętnie przyjęliśmy Kodeks Etyki GK PGNiG S.A. Stanowi on wyznacznik postępowania obowiązujący w naszej organizacji oraz określa wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Kodeks pomaga nam być wiarygodnym i przejrzystym partnerem, zarówno dla naszych klientów, jak i pracowników.

PDF Kodeksu – dokument wspiera kulturę organizacji opartą na odpowiedzialności, wiarygodności i partnerstwie.

Celem utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu udostępniamy Formularz zgłoszenia o naruszeniu zasad etyki.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com