Misja i wizja

Dążymy do tego, aby być wiodącym biurem projektów infrastrukturalnych, studiów i analiz rozwojowych.

Od 70 lat swojej działalności Spółka doskonali wachlarz usług, szuka nowych rozwiązań, podąża za postępem technicznym. Obecnie przyświeca nam strategiczna myśl „Doskonałość operacyjna i kapitał wiedzy”, oznaczająca ciągłe poszukiwanie lepszych rozwiązań w optymalizacji zarządzania oraz korzystanie z dorobku wieloletniego doświadczenia zdobywanego na rynku krajowym i zagranicznym.

Biuro ma istotny wkład w rozwój infrastruktury energetycznej kraju przez tworzone plany rozwojowe oraz dokumentację umożliwiającą realizację strategicznych inwestycji. Wytwarzana w biurze dokumentacja niejednokrotnie wytyczała standardy jakości i pracy w branży.

TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ.

Wartości charakterystyczne dla PGNiG GAZOPROJEKT S.A.:

  • Know-how (posiadamy wysokie kompetencje, wyspecjalizowaną kadrę, doświadczenie)
  • Długofalowa perspektywa (projektujemy strategiczne inwestycje, proces realizacji kontraktów trwa kilka lat)
  • Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktu (organizacja od ponad 20 lat działa wg. standardów ISO)
  • Odpowiedzialność (społeczna, za środowisko, odpowiedzialny pracodawca – 90% respondentów badania satysfakcji pracowników uważa, że praca w GZP daje im poczucie stabilizacji życiowej)
  • Transparentność, etyka (działamy w oparciu o jasne zasady i najwyższe standardy w stosunku do klientów oraz naszych pracowników)

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com