Innowacyjne technologie

Na bazie naszego doświadczenia inżynierskiego oraz ponad 70 lat działalności w zakresie rozbudowy polskiego systemu przesyłowego tworzymy nowe rozwiązania i wdrażamy nowoczesne technologie dla energetyki i przemysłu. W bliskiej współpracy ze światem nauki oraz przy udziale wiodących dostawców technologii.

Wspieramy rozwój sektora energetycznego w zakresie realizacji innowacyjnych projektów technologii wodorowych oraz wykorzystania OZE, wykonywaliśmy m.in.

  • dokumentacje koncepcyjne innowacyjnych technologii jak CNG, geo-metan, power-to-gas
  • koncepcja farm hybrydowych, czyli połączenia farm wiatrowych z gazowymi generatorami energii.
  • Studium wykonalności a następnie prace projektowe na potrzeby badawczej sieci gazowej „Power to Gas” – farmy fotowoltaiczne/ turbiny wiatrowe produkujące energię elektryczną w celu zasilenia elektrolizera do produkcji wodoru
  • Koreferat do wstępnej koncepcji technicznej projektu: „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych”
  • Studium wykonalności dla budowy wysokosprawnego układu kogeneracji ciepła i energii elektrycznej dla kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno – 2016

Projekt wykonawczy, budowlany i nadzór autorski

  • Zastąpienie stacji redukcyjnej pierwszego stopnia rozprężaczem gazu
  • Braliśmy udział w opracowniu Oceny potencjału w zakresie efektywności energetycznej infrastruktury gazowej Polski w 2015 roku.

Opracowanie obejmowało zagadnienia takie jak: Wykorzystanie turbo-espanderów, Inteligentne opomiarowanie (Smart Metering), Rozwój kogeneracji, Inter-operacyjność z systemem elektro-energetycznym, Smart Grid i magazynowanie energii, CNG i LNG w sektorze transportowym, Hybrydowe farmy wiatrowe, Zarządzanie obciążeniem (Demand Response).

Posiadane kompetencje i olbrzymie doświadczenie czynią Spółkę jednym z liderów w procesie dokonującej się transformacji energetycznej.  Zgodnie z obecnymi trendami gaz będzie paliwem przejściowym w czasie przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła energii, takie jak wodór czy OZE. Jako eksperci branży gazowniczej, którzy doskonale znają polski system przesyłowy, aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu polskiego systemu do transformacji energetycznej. Niezaprzeczalnym jest wkład naszych specjalistów w rozwój polskiej energetyki, nie tylko na polu projektowym, ale również naukowym wykładając na uczelniach, bądź publikując w branżowej prasie.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com