Studia i analizy

Studia i analizy dotyczą początkowej fazy procesu inwestycyjnego – wykazujemy najbardziej efektywne rozwiązania w celu podjęcia trafnych decyzji inwestycyjnych. Analizy obejmują techniczne i ekonomiczne aspekty inwestycji oraz warunki ich realizacji z uwzględnieniem Istniejących uwarunkowań technicznych oraz obowiązujących procedur formalno-prawnych.

OPRACOWANIA KONCEPCYJNO-ANALITYCZNE to nasz konik

Posiadamy unikalny na polskim rynku zespół osób łączących kompetencje techniczne (z zakresu projektowania) z wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi uwarunkowań formalnych, ekonomicznych i biznesowych realizacji inwestycji w Polsce.

Na przestrzeni dziesięcioleci działalności Spółki, wykonaliśmy wiele opracowań o charakterze studialnym i przedprojektowym stanowiących fundament trafnych decyzji inwestycyjnych naszych Klientów, a nierzadko również decyzji o charakterze strategicznym dotyczących gazyfikacji kolejnych obszarów kraju czy rozbudowy systemów przesyłowych bądź objętości magazynowych.

Ten obszar naszej działalności czyni z nas kompetentnego i rzetelnego partnera zarówno do powierzenia nam zadań związanych z rozbudową lub modernizacją istniejącej infrastruktury (krajowy system energetyczny znamy „jak własną kieszeń”), jak i programowania rozwoju oraz wdrażania zupełnie nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii w ramach krajowego systemu przesyłowego.

Przykładowe produkty Spółki z zakresu opracowań koncepcyjno-studialnych:

  • studia lokalizacyjne, studia wykonalności, koncepcje programowo–przestrzenne nowych inwestycji infrastrukturalnych
  • dokumentacje koncepcyjne innowacyjnych technologii jak geo-metan, power-to-gas
  • Studia wykonalności wychwytywania, transportu oraz składowania CO2 (CCS)
  • założenia do planów oraz projekty planów np. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • opracowania studialne z zakresu możliwości zasilania i dystrybucji gazu na obszarach nowo gazyfikowanych oraz częściowo zgazyfikowanych
  • przedprojektowe analizy potrzeb energetycznych
  • analizy dla potrzeb gazyfikacji bezprzewodowej LNG, CNG
  • obliczenia hydrauliczne i modelowanie sieci, rozwiązania optymalizacyjne
  • biznes plany i analizy efektywności planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym dla inwestorów prywatnych
  • programy modernizacji istniejących sieci
Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com