Studia i analizy

Na bazie naszych doświadczeń inżynierskich, na przestrzeni dziesięcioleci działalności Spółki, udało się stworzyć unikalny na polskim rynku zespół osób łączących kompetencje techniczne z zakresu podstawowej działalności Spółki  z wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi uwarunkowań formalnych, ekonomicznych i biznesowych realizacji inwestycji w Polsce. Dzięki temu wykonanych zostało wiele opracowań o charakterze studialnym i przedprojektowym stanowiących fundament trafnych decyzji inwestycyjnych naszych Klientów, a nierzadko również decyzji o charakterze strategicznym dotyczących gazyfikacji kolejnych obszarów kraju czy rozbudowy systemów przesyłowych bądź objętości magazynowych.

  • studia lokalizacyjne, studia wykonalności, koncepcje programowo – przestrzenne nowych inwestycji infrastrukturalnych
  • dokumentacje koncepcyjne innowacyjnych technologii jak geo-metan, power-to-gas, sekwestracja CO2
  • założenia do planów oraz projekty planów np. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • opracowania studialne z zakresu możliwości zasilania i dystrybucji gazu na obszarach nowo gazyfikowanych oraz częściowo zgazyfikowanych
  • przedprojektowe analizy potrzeb energetycznych
  • analizy dla potrzeb gazyfikacji bezprzewodowej LNG, CNG, LPG
  • obliczenia hydrauliczne i modelowanie sieci, rozwiązania optymalizacyjne
  • biznes plany i analizy efektywności planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym dla inwestorów prywatnych
  • programy modernizacji istniejących sieci

Wykonywane przez nas studia i analizy dotyczą początkowej fazy procesu inwestycyjnego, w wyniku którego wskazuje się najbardziej efektywne rozwiązania, w celu podjęcia decyzji inwestycyjnych. Analizy obejmują techniczne i ekonomiczne aspekty inwestycji oraz warunki ich realizacji w odniesieniu do obowiązujących procedur formalnoprawnych.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com