Infrastruktura przesyłowa

Jednym z głównych obszarów, w ramach których Spółka posiada wysokiej klasy kompetencje i szerokie doświadczenie, są specjalistyczne obiekty infrastruktury gazowniczej i paliwowej. Należą do nich gazociągi przesyłowe gazu i paliw płynnych, tłocznie gazu, pompownie ropy, magazyny gazu i bazy paliw.  Projektowanie tego typu inwestycji w sposób szczególny wymaga posiadania doskonałej organizacji procesu projektowego w celu spełnienia wymagań jakościowych Klientów i wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa. Niezbędne jest także użycie zintegrowanych narzędzi projektowych.

Ponad 80% inwestycji tworzących krajowy system przesyłowy gazu ziemnego zaprojektowana została w Spółce – jesteśmy ekspertami w tym zakresie. Zrealizowaliśmy największe projekty infrastrukturalne tworzące infrastrukturę przesyłową Polski:

GAZOCIĄGI - posiadamy największe doświadczenie w kraju

PGNiG GAZOPROJEKT jest autorem projektów, na podstawie których wybudowano olbrzymią większość eksploatowanych obecnie gazociągów w/c i ś/c tworzących polski system przesyłowy i dystrybucyjny. Nasze największe osiągnięcia projektowe w zakresie gazociągów w/c to:

  • projekty w ramach inicjatywy korytarza gazowego Korytarza Północ-Południe i programu Baltic Pipe – strategicznego projektu umożliwiającego utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim i dywersyfikację źródeł dostaw energii, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju. Projekty większości elementów polskiej części Programu Baltic Pipe zostały opracowane przez PGNiG GAZOPROJEKT S.A. na zlecenie duńskiej firmy Ramboll Danmark A/S
  • System Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, w ramach świadczonych usług pełniliśmy funkcję Generalnego Projektanta na polskim odcinku gazociągu oraz pełnimy nadzór nad eksploatacją gazociągu, będącego po dziś dzień największą na polskim rynku inwestycją gazociągową

Niekwestionowany lider w projektowaniu TŁOCZNI GAZU

W naszej Spółce zaprojektowanych zostało kilkanaście tłoczni gazu znajdujących się na terytorium Polski, zarówno przesyłowych jak i tłoczni na magazynach gazu i toczni złożowych, wykonanych w ramach blisko 30 kontraktów. W zakresie tłoczni gazu wykonujemy w zarówno koncepcje i analizy przedprojektowe, projekty budowlane i wykonawcze, a następnie dokumentacje na etapie budowy takie jak instrukcje rozruchu i eksploatacji. Jesteśmy autorami dokumentacji dla wszystkich tłoczni na gazociągu jamalskim  – TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły oraz tłoczni w systemie polskim w programie Baltic Pipe. tj. TG Goleniów, TG Odolanów, TG Gustorzyn. Ponadto wykonaliśmy m.in. projekty tłoczni na magazynach gazu  w Wierzchowicach, Mogilnie, Kosakowie. Wykwalifikowana kadra inżynierska stanowi istotne wsparcie dla Inwestorów świadcząc usługi doradcze wykraczające poza projektowanie.

Nie tylko gaz, ale także PALIWA

RUROCIĄGI, POMPOWNIE

Wykonaliśmy wiele projektów związanych z sektorem przesyłu paliw płynnych. Jednym z największych projektów w tym zakresie jest rurociąg produktowy relacji Boronów-Trzebinia – strategiczna inwestycja w sektorze naftowym objęta specustawą naftową. PGNiG GAZOPROJEKT S.A. jest autorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej ważnej inwestycji.

W PGNiG GAZOPROJEKT S.A. wykonujemy projekty pompowni ropy naftowej i paliw płynnych. W dotychczasowych realizacjach opracowywaliśmy rozwiązania techniczne dla pompowni transportowych i podporowych o mocach rzędu MW-ów, wykorzystujących pompy zasilane elektrycznie. Projekty obejmowały wszystkie niezbędne branże.

INNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ

W Biurze opracowane zostały projekty także innych obiektów infrastruktury przesyłowej. Poza sieciami przesyłu ropy naftowej i gazu, mieliśmy okazję opracowywać dokumentację dla stacji i węzłów gazu oraz innych obiektów wchodzących w skład systemu przesyłowego, niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego działania.

WĘZŁY GAZOWE

Węzły gazowe odgrywają w systemie gazowniczym podstawową rolę kierunkującą i bilansującą poszczególne strumienie gazu. Wśród istotnych, strategicznych projektów, w które zaangażowana była lub jest Spółka, wchodzą projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji głównych węzłów gazowych w Polsce o przepustowości łącznej na poziomie milionów m3 gazu na godzinę. Do najbardziej złożonych i zaawansowanych obiektów tego typu należą węzeł w Odolanowie i Gustorzynie. Te obiekty zostały zaprojektowane w PGNiG GAZOPROJEKT S.A., a w ramach programu Baltic Pipe i budowy tłoczni gazu będą rozbudowane na podstawie naszej dokumentacji. Poza układami technologicznymi węzłów Spółka wykonała dokumentacje formalne i techniczne dla wielu elementów pomocniczych węzłów jak budynki administracyjno-biurowe, budynki ochrony, warsztatowe, energetyczne.

STACJE GAZOWE

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. w swojej historii zrealizowała ponad 1000 projektów stacji gazowych, w tym największe o przepustowościach na poziomie 1 mln m3/h. Stacje gazowe instalowane zarówno w systemach przesyłu, jak i dystrybucji pełnią funkcje pomiaru i regulacji ilości, redukcji i regulacji ciśnienia, oraz pomiarów parametrów jakościowych gazu.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com