O nas

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. to profesjonalne i doświadczone biuro inżynierskie.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. jest polską firmą, która od 72 lat nieustannego działania zapewnia wysoki poziom usług projektowych i doradczych dla sektora energetyki. Jako spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, pozostająca w strukturach polskiego gazownictwa od 1951 roku, w sposób naturalny traktujemy branżę gazowniczą jako nasze główne pole działania, jednak w ciągu wielu lat działalności na rynku usług projektowych w konkurencyjnych warunkach, udało nam się zbudować szereg innych kompetencji i stworzyć  dynamiczny i zróżnicowany zespół ekspertów w swoich dziedzinach. Obecnie blisko dwustuosobowy zespół specjalistów, pracuje na co dzień przy użyciu nowoczesnych technologii i stosuje zasady zintegrowanego systemu zarządzania.

Opierając się na unikalnym na polskim rynku fundamencie doświadczenia organizacyjnego i technicznego poprzednich pokoleń, budujemy Spółkę dążącą do doskonałości operacyjnej, a naszą ambicją jest wykorzystywanie posiadanych kompetencji i narzędzi do budowy nowoczesnego i bezpiecznego systemu energetycznego Polski.

Akcjonariusze

Czym się zajmujemy?

Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie kompleksowych projektów inżynieryjnych oraz prac studialnych dla sektora gazowniczego oraz paliwowo-energetycznego. Projektujemy strategiczne obiekty związane z wydobyciem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem oraz przetwórstwem gazu ziemnego, a także przesyłem i magazynowaniem paliw płynnych. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, mając na uwadze dobro środowiska naturalnego. Działamy na rynku krajowym oraz zagranicznym, a informacje o naszych dotychczasowych dokonaniach umieściliśmy tutaj: Projekty

NASZE PRACE

Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.

Tworzymy przyszłość

Niejednokrotnie realizowaliśmy w naszej Spółce  inwestycje o charakterze przełomowym, które zmieniały standardy branżowe oraz wytyczały kierunki zmian w gazownictwie, braliśmy też udział w pracach ustawodawczych. Zaprojektowane przez nas inwestycje stanowią funkcjonalny kręgosłup polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego i należą do nich gazociąg Jamał-Europa Zachodnia na odcinku polskim wraz z 5 tłoczniami gazu; Podziemne Magazyny Gazu Wierzchowice, Mogilno Kosakowo, Husów, Brzeźnica, Swarzów oraz tysiące kilometrów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, terminale paliw i bazy paliw, węzły oraz stacje gazowe.

Aktualnie projektowane przez Spółkę projekty wpisują się w obecną doktrynę energetyczną Państwa. Wspieramy dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw paliw biorąc udział we wszystkich projektach składowych programu Baltic Pipe oraz na bieżąco realizując kolejne projekty zwiększające możliwości wydobycia i bezpiecznej dystrybucji gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Przedsięwzięcia te mają szczególne znaczenie nie tylko dla Spółki, ale w szczególności Zamawiających, odbiorców końcowych oraz interesariuszy procesu rozwoju i transformacji energetyki w Polsce.

Obecnie polska energetyka stoi u progu ogromnych strukturalnych zmian związanych z koniecznością uwzględnienia światowych tendencji środowiskowych i nowych trendów technologicznych. Naszą ambicją jest wykorzystanie naszego doświadczenia  i potencjału w odpowiedzi na te wyzwania. Projektujemy kompleksowo infrastrukturę sektora paliwowego oraz transfer nowoczesnych technologii dla energetyki i przemysłu. 

0
lat istnienia spółki
0
klientów
0
km zaprojektowanych sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia
0
projektów realizowanych w ostatnich 5 latach
Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com