Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej PGNiG

Utożsamiamy się z wizerunkiem oraz standardami naszego większościowego udziałowca. Jedną z nadrzędnych zasad całej Grupy Kapitałowej PGNiG (GK PGNiG) jest działanie w sposób uczciwy i etyczny.

PGNiG S.A. i podmioty z GK PGNiG mają reputację podmiotów uczciwych zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych, jak i w stosunkach z kontrahentami i klientami, aby tę reputację utrzymać przyjęliśmy do stosowania Politykę przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK PGNiG. Celem wszystkich spółek z GK PGNiG jest zupełna eliminacja wszelkich zdarzeń korupcyjnych mogących mieć miejsce w GK PGNiG.

Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj – PDF Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK PGNiG 

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com