Usługi

Miejsce PGNiG GAZOPROJEKT S.A. na rynku usług dla przemysłu

Świadczymy kompleksowe usługi projektowe pokrywające swoim zakresem wszystkie elementy procesu inwestycyjnego.
Koncentrujemy kompetencje głównie w obszarze inżynieryjno-projektowym, posiadamy duże doświadczenie w pracach koncepcyjno-studialnych dla sektora gazowego i paliwowo-energetycznego. Wspieramy naszych Klientów także na etapie realizacji procesu budowlanego.

Zakres usług

  • Opracowania koncepcji analitycznych
  • Studia wykonalności
  • Projekty budowlane z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń
  • Projekty wykonawcze

Jak pracujemy

Chcemy zapewniać naszym Klientom kompleksowe usługi na takim poziomie jakości, która będzie dla nich gwarancją bezpiecznego osiągania celów biznesowych. Zatrudniamy ponad 180 osób, z czego większość to doświadczony zespół inżynierów, w dużej części uprawnionych projektantów będących członkami wielu organizacji branżowych. Posiadamy doświadczoną kadrę inżynierską we wszystkich branżach projektowych niezbędnych do wykonania zleconych nam zadań m.in. branża technologiczna, gazownicza, mechaniczna, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, sanitarna, elektryczna, AKPiA, drogowa, ochrony środowiska, kosztorysowa, geodezyjna. Ponadto współpracujemy z potentatami na rynku usług inżynierskich i robót budowlanych, a także z ośrodkami naukowymi i instytucjami branżowymi. Posiadamy wdrożone standardy ISO, które gwarantują wysoką jakość naszych usług.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com