Infrastruktura przemysłowa i obiekty specjalistyczne

UNIKALNE DOŚWIADCZENIE W MAGAZYNACH GAZU…

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. uczestniczył w projektach wszystkich magazynów gazu działających obecnie na terenie Polski. W większości przypadków, poza klasycznymi usługami projektowymi, pełnił rolę generalnego projektanta odpowiadając za spójność i jakość całości procesu projektowego oraz za doradztwo dla inwestorów w ramach całego procesu – od koncepcji do uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Do najważniejszych dla polskiego systemu energetycznego i najbardziej zaawansowanych technicznie instalacji magazynowych wykonanych w naszej Spółce należą magazyny gazu w Kosakowie, Mogilnie i Wierzchowicach. W tych magazynach zaprojektowano szereg innowacyjnych rozwiązań, nadających w swoim czasie kierunki rozwoju w zakresie poszczególnych elementów funkcjonalnych magazynów, jak układy sprężające czy produkcja energii na potrzeby magazynu z odzyskiem ciepła.

…a także w BAZACH MAGAZYNOWYCH PALIW

W naszej Spółce powstała m.in. kompleksowa dokumentacja projektowa, na podstawie której wybudowano dwa etapy terminala naftowego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Terminal naftowy jest jedyną tego rodzaju instalacją w Polsce pod względem wielkości i rozległości tematycznej i stanowi kluczowy element systemu dostaw ropy naftowej, umożliwiając dywersyfikację tego procesu. Poza technologią zakładu Inwestor powierzył nam zaprojektowanie budynków administracyjno-technicznych i części logistycznej a także laboratorium pomiaru jakości paliwa.

Ponadto PGNiG GAZOPROJEKT S.A. jest autorem projektów budowy i rozbudowy kilku dużych baz magazynowych ropy i paliw płynnych o strategicznym dla Polski charakterze, realizowanych dla PERN S.A.

KOPALNIE ROPY I GAZU – stały obszar naszej działalności

Obszar wydobycia węglowodorów jest kluczowy dla właściciela Spółki tj. PGNiG S.A. i stanowi obszar stałego zainteresowania PGNiG GAZOPROJEKT S.A przez cały okres istnienia Spółki. Prace związane z zagospodarowaniem złóż, polegające na projektowaniu budowy i rozbudowy kopalń gazu i ropy, ośrodków zbioru gazu, przetwarzania płynu złożowego i transportem gotowych produktów stanowią stały obszar naszej działalności. Posiadamy kompetencje i potencjał zdolny do pokrycia wszelkich potrzeb inwestorów. Segment ten ma kluczowe znaczenie dla właściciela, jak i strategicznych interesów Państwa wyrażanych poprzez zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego.

INSTALACJA OSUSZANIA GAZU

Na podstawie kompleksowej dokumentacji PGNiG GAZOPROJEKT powstała i została przekazana do eksploatacji instalacja osuszania gazu w Mikanowie. Instalacja umożliwia osuszanie zawodnionego gazu ziemnego z kierunku wschodniego, zapobiegając w ten sposób przerwom w dostawach gazu, gwarantując niezależność i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Przepustowość instalacji wynosi 1 mln m sześc. gazu na godzinę. Instalacja ma zatem wydajność 24 mln m3 gazu na dobę, więc jest w stanie osuszyć na bieżąco cały wolumen gazu, który płynie z gazociągu jamalskiego do krajowego systemu przesyłowego.

OBIEKTY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wykorzystując doświadczenie i kompetencje, niezbędne w kompleksowym projektowaniu obiektów kubaturowych oraz infrastruktury towarzyszącej innych projektowanych przez nas elementów infrastrukturalnych możemy przygotowywać dokumentację dla obiektów budownictwa ogólnego i specjalistycznego. Projektujemy m.in.:

  • Budynki przemysłowe i biurowe,
  • Infrastrukturę drogową,
  • Elementy paliwowe infrastruktury lotniskowej
  • Baseny i budowle sportowe.
Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com