Zarząd spółki

Sławomir Zawadzki

PREZES ZARZĄDU

Pan Sławomir Zawadzki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Wisconsin (USA). W latach 1995-96 stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego SA, wcześniej Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2007-2011 Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentant banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. Wiceprezes ds. Finansowych Banku Pocztowego S.A. W latach 1997-98 Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nadzorujący fundusze Unii Europejskiej i pomoc zagraniczną dla Polski. Był także Członkiem Zarządu Nafty Polskiej S.A. i Członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki ORLEN Petrogaz Płock. W latach 2003-2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako Dyrektor Biura Inwestycji, odpowiadając za planowanie, monitoring realizacji i rozliczanie inwestycji budżetu miasta. Zarządzał spółkami IT: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. i FinCode Sp. z o.o.

Pełnił funkcje przewodniczącego rad nadzorczych w Dom Maklerski BOŚ, Naftobrazy S.A.

W grudniu 2022 r. decyzją Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 listopada 2022 r. Panu Sławomirowi Zawadzkiemu nadano stopień górniczy: Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia. 

Oświadczenie Pana Sławomira Zawadzkiego z dnia 10.07.2019 roku:

Pan Sławomir Zawadzki – Prezes Zarządu PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.


Marcin Kasza

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com