Strategia Spółki

Strategia PGNiG GAZOPROREKT S.A. na lata 2021-23 – Doskonałość operacyjna i kapitał z wiedzy

Strategia Spółki na lata 2021-23 powstawała w bardzo trudnym okresie pandemii, w warunkach dynamicznie kształtującego się nowego otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Nowa polityka klimatyczna i wprowadzane w powiązaniu z nią regulacje mocno redefiniują warunki działania energetyki i przemysłu w Europie, w szczególny sposób oddziałując na sytuację w Polsce. Z perspektywy procesów wewnętrznych Pandemia Covid-19 wymusiła głębokie zmiany kultury organizacyjnej, stanowiąc silny impuls dla dokonania analizy funkcjonowania Spółki oraz określenia nowych kierunków jej rozwoju.

Nowa polityka klimatyczna oznaczać będzie zmianę roli węgla, wzmocnienie znaczenia wykorzystania gazu ziemnego w gospodarcze na kolejne dziesięciolecia oraz stopniowy wzrost ilości „zielonych komponentów” w gazie. W nieodległej perspektywie coraz większe znaczenie będzie odgrywać powszechne wykorzystanie wodoru w gospodarce „Zielonego Ładu”. Powstawanie kolejnych instalacji produkujących zielony wodór oraz konieczność magazynowania energii pochodzącej z OZE wyznaczają główne trendy zmian w energetyce, w których GAZOPROJEKT bierze aktywny udział prowadząc prace studialne i realizując kolejne projekty.

Spółka planuje wykorzystać posiadany potencjał, aby stać się integratorem działalności spółek projektowych oraz ważnym centrum transferu technologii.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com