Timeline Slider - 1980

Lata 80-te to czas istotnych zmian w infrastrukturze gazowniczej Polski.

W tym czasie nastąpiło w Polsce wycofanie z użycia w systemie gazu koksowniczego i przestawienie odbiorców na gaz ziemny. W Gazoprojekcie opracowano wiele prac studialno-programowych związanych ze zmianą zasilania. Ponadto wykonano dokumentację techniczną oraz kosztorysową dla gazociągów Grodzisk-Krobia, Odolanów – Police, Hermanowice – Strachocina, Rembelszczyzna – Włocławek, Husów – Sędziszów, Hołowczyce – Wronów, Płońsk – Mława, budowanych w tym okresie przetłoczni gazu Podlasie, Hołowczyce, także dokumentację dla podziemnego magazynu gazu Husów.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com