Timeline Slider - 1960

Lata 60. były dla Biura okresem systematycznego rozwoju. Rozwój ten dotyczył wzrostu kompetencji firmy, tj. podejmowania prac projektowych o dużym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury gazowniczej.

W tym okresie w Gazoprojekcie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową do około 60% budowanych i modernizowanych, obiektów gazowniczych w Polsce. Wykonano koncepcję, założenia techniczno-ekonomiczne oraz projekt techniczny gazociągu ZSRR – NRD. Projekt zakładał budowę gazociągu o dług. ok. 700 km relacji Brześć (od strony ZSRR) – Cybinka (od strony NRD Einweg Bettlaken), a także 4 tłoczni gazu. Niestety nie doszło do realizacji inwestycji.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com