Timeline Slider - 1950

19 października 1950 roku we Wrocławiu, w budynku Dolnośląskich Gazociągów Dalekosiężnych (Dalgaz) przy ul. Wałbrzyskiej 2 odbyła się konferencja założycielska, podczas której ustalono podstawowe założenia organizacyjne przyszłego Biura Projektów Gazownictwa, określono ramowe zadania oraz wytypowano przyszłą kadrę kierowniczą biura. Konferencji przewodniczył inż. Oskar Feldman z Centralnego Zarządu Gazownictwa w Warszawie. W oparciu o Zarządzenie Ministra Górnictwa Nr 56 z dnia 2 stycznia 1951 roku powołano Biuro Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” we Wrocławiu, które tym samym stało się samodzielnym podmiotem prawnym w strukturze organizacyjnej krajowego gazownictwa.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com