Pracuj w PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Pracuj w PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Prowadzimy postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa i Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Wydarzenia

Oferta zakupu akcji Spółki PGNiG Gazoprojekt S.A. wiążąca do 9 lipca 2019 r.

Kontakt Szczegóły

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000190825
NIP 8961000703
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000 000,00 zł

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław

Centrala: (71) 785 11 00
fax: (71) 373 58 09
email: sekretariat@gazoprojekt.pl

Ochrona danych osobowych