Pracuj w PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Pracuj w PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Kontakt Szczegóły

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000190825
NIP 8961000703
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000 000,00 zł

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław

Centrala: (71) 785 11 00
fax: (71) 373 58 09
email: sekretariat@gazoprojekt.pl

Ochrona danych osobowych

Kodeks Etyki GK PGNiG S.A