Strona główna | Strefa klienta | Referencje dla kontrahentów

Referencje dla kontrahentów

Najwyższa jakość świadczonych usług w ramach umowy konsorcjum lub umowy  z podwykonawcą pozwala wystawić referencje, polecające współpracę z firmami kooperującymi z Gazoprojektem.
Stosujemy następujące kryteria przy wydawaniu referencji dla kontrahentów:

 • realizacja zleconych prac zgodnie z wiedzą inżynierską i zasadami sztuki budowlanej
 • terminowość wykonania zleconych prac
 • rzetelność wykonania prac i zgodność z zapisami umowy

W celu wydania rekomendacji prosimy o przygotowanie stosownej propozycji tekstu z uwzględnieniem:

 • nazwy Wykonawcy
 • nazwy zadania inwestycyjnego
 • zakresu wykonanych prac
 • parametrów technicznych
 • terminów realizacji
 • wartości robót, dostaw, usług

W trosce o zgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych informujemy, iż przedmiotem referencji mogą być prace w całości ukończone w ramach realizowanej umowy, a treść referencji powinna zawierać wymagane sformułowania, zależne od przedmiotu zamówienia:

 • w przypadku robót budowlanych: "Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone"
 • w przypadku dostaw lub usług: "Usługi/ dostawy zostały wykonane należycie"


W celu otrzymania listów referencyjnych wnioski prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
bsipg@gazoprojekt.pl  w temacie wpisując „Prośba o wydanie referencji dla Kontrahenta”.