Strona główna | Praca | Praca i kariera

Praca i kariera

Nasi pracownicy stanowią najważniejszy i najcenniejszy kapitał Gazoprojektu; to dzięki ich zaangażowaniu w realizowane prace i przedsięwzięcia odnosimy sukcesy. Wiedza i doświadczenie są kluczowymi czynnikami decydującymi o powodzeniu naszej spółki oraz jej rozwoju.

Polityka personalna Gazoprojektu skoncentrowana jest na realizacji głównych założeń, do których należą:

  • systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników, zintegrowane z ogólną strategią rozwoju firmy
  • utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia,
  • rozwój systemów komunikacji, sprzyjających sprawnemu przepływowi informacji oraz podejmowaniu decyzji,
  • kształtowanie tożsamości i kultury firmy sprzyjającej umacnianiu pozycji rynkowej,

Firma koncentruje się na wszystkich pracownikach, dbałości o ich dobre samopoczucie oraz  pozytywny wizerunk wśród lokalnych społeczności.

 

O wysokim standardzie realizowanej przez spółkę polityki personalnej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi były przyznane w kolejnych latach (2002; 2009, 2010, 2011) Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.