Projekty

Zakres realizowanych prac projektowych obejmuje:

 • Projekty wstępne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentację powykonawczą
 • Projekty technologiczne:
  • Obliczenia procesowe
 • Programy funkcjonalno – użytkowe
 • Prace geodezyjne
 • Badania geologiczne
 • Specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru
 • Dokumentacja kosztorysowa:
  • Przedmiary robót
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Zbiorcze zestawienia kosztów
 • Dokumentacja eksploatacyjna obiektów technologicznych:
  • Dokumentacja UDT / TDT
  • Instrukcje obsługi i eksploatacji, konserwacji i remontów