Strona główna | Oferta | Generalna realizacja inwestycji

Generalna realizacja inwestycji

Zakres wykonywanych prac w ramach Generalnej realizacji inwestycji:

 • Prace przedprojektowe i opracowania koncepcyjno-analityczne
 • Projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Kontrakty na dostawy i prace budowlano-montażowe:
  • Specyfikacje techniczne
  • Prowadzenie postępowań przetargowych
 • Realizacja inwestycji:
  • Kompletacja dostaw
  • Prace budowlano-montażowe, nadzór nad budową
 • Obsługa administracyjno-prawna inwestycji:
  • Obsługa finansowa
  • Obsługa prawna
  • Budżetowanie
  • Harmonogramowanie
  • Kontrola jakości
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie