Strona główna | Oferta | Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

 • Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (BIOZ) 
 • Analizy bezpieczeństwa instalacji i poziomu akceptowalnego ryzyka:
  • Analizy zagrożeń zdolności operacyjnych (HAZOP)
  • Analizy poziomów zabezpieczeń (LOPA)
  • Analizy poziomów nienaruszalności (SIL)
 • Analizy wpływu inwestycji na środowisko:
  • Karty informacyjne przedsięwzięć
  • Raporty oddziaływania na środowisko
  • Decyzje środowiskowe
 • Pozwolenia wodno-prawne