• asdasd
Tworzymyperspektywy
dynamicznego rozwoju

Naszym klientom oferujemy współpracę podczas wszystkich etapów planowania oraz realizacji inwestycji.
Aktualna oferta Gazoprojektu obejmuje:

  • Generalną realizację inwestycji
  • Projektowanie
  • Studia wykonalności i analizy
  • Nadzory autorskie i inwestorskie
  • Opracowania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Realizacje

Większość strategicznych inwestycji krajowego systemu gazowniczego była realizowana przy udziale Gazoprojektu.
Portfolio firmy zawiera zadania inwestycyjne dla gazownictwa oraz sektora paliwowo – energetycznego, a także budownictwa ogólnego…